[1]
Walczak, B. 2015. Janusz Siatkowski, Studia nad słowiańsko-niemieckimi kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 503. Slavia Occidentalis. 72/1 (sty. 2015), 242–244. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2015.72.23.