[1]
Kardyni-Pelikánová, K. 2014. Władysław Stanisław Reymont i czeskie reymontiana (Szkic do portretu z ułamków). Slavia Occidentalis. 71/2 (grudz. 2014), 121–144. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2014.71.07.