[1]
Czyżak, A. 2014. Między Wschodem a Zachodem – współczesne wyprawy nad Morze Czarne Odessa transfer. Reportaże znad Morza Czarnego, red. K. Raabe i M. Sznajderman, Wołowiec 2009. Slavia Occidentalis. 71/2 (grudz. 2014), 177–184. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2014.71.10.