[1]
Gawarecka, A. 2014. Nie tylko Szwejk. Czeska literatura w perspektywie genderowej Marcin Filipowicz, Panowie, bądźmy Czechami, ale nikt nie musi o tym wiedzieć. Wzorce męskości w kulturze czeskiej XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013, ss. 298. Slavia Occidentalis. 71/2 (grudz. 2014), 191–195. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2014.71.13.