[1]
Pieniażek-Marković, K. 2014. Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci i zapominania we współczesnej prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, ss. 276. Slavia Occidentalis. 71/2 (grudz. 2014), 195–197. DOI:https://doi.org/10.14746/so.2014.71.14.