[1]
Všetička, F. 2011. Groteska Pavla Kohouta. Slavia Occidentalis. 68 (sty. 2011), 77–80.