[1]
Junkiert, M. 2013. Historyzm wobec starożytności w dziełach J.J. Winckelmanna, W. von Humboldta i F. Schlegla. Próba rekonstrukcji i zarys polskiej recepcji. Slavia Occidentalis. 70/2 (sty. 2013), 7–25.