[1]
Jocz, L. 2016. Miejsce gwary luzińskiej wśród gwar kaszubskich w świetle faktów fonetycznych i fonologicznych. Slavia Occidentalis. 73/1 (sty. 2016), 61-93. DOI:https://doi.org/10.14746/SO.2016.73.4.