(1)
Lewaszkiewicz, T. Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały I Wspomnienia, Pod Redakcją Doroty K. Rembiszewskiej, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2013, Ss. 296. so 2016, 219-221.