(1)
Kuryłowicz, B. Sprawozdanie Z Konferencji „Socjolekt – Idiolekt – Idiostyl. Historia I współczesność”. so 2016, 225-228.