(1)
Dambek, M. Wielość światów. Kilka Refleksji O twórczości Lirycznej Pavla Straussa. so 2018, 23-32.