(1)
Sucharski, T. Chrześcijanie W łagrze (w Wybranych dziełach Literatury Polskiej I Rosyjskiej). so 2018, 147-162.