(1)
Kubik, D. O Prawo Do różnicy – O Postawie zaangażowanej W Pisarstwie Predraga Matvejevicia (szkic). so 2018, 163-174.