(1)
Masłej, D. Funkcjonowanie fragmentów Modlitwy Pańskiej W Tekstach Poetyckich późnego średniowiecza. so 2018, 87-101.