(1)
Migdał, J. Osobliwe słownictwo Szesnastowiecznych leksykonów (na Wybranych przykładach Nazw rzemieślników). so 2018, 103-109.