(1)
Piotrowska-Wojaczyk, A. Nazwy Ryb W Polszczyźnie Regionalnej (na Podstawie Danych słownikowych). so 2018, 111-118.