(1)
Koziara, S. Z Nowszych dziejów obecności Biblii W języku Czeskim: Josef Bartoň, Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého Století před českým ekumenickým překladem. Česká Biblická společnost, Praha 2009, Ss. 228; Josef Bartoň, Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony Od Českého ekumenického překladu Do Roku 1989. Česká Biblická společnost, Praha 2013, Ss. 306. so 2018, 169-173.