(1)
Walczak, B. Joanna Gorzelana, Swoistość Stylistyczno-językowa Poezji Religijnej Okresu oświecenia. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2016, Ss. 433. so 2018, 174-176.