(1)
Lecińska-Ruchniewicz, M. Rys Historyczny Teatru Muzycznego Takarazuka – W Poszukiwaniu Nowego „teatru narodowego”. so 2018, 51-64.