(1)
Kuik-Kalinowska, A. Kobiety Piszą Po Kaszubsku – Autorki I Tematy. Szkic Interpretacyjny. so 2018, 97-110.