(1)
Derlatka, T. Z Przewodnika Po powieści Słowian Zachodnich (1945-1995). so 2018, 161-184.