(1)
Németh-Vítová, L. Profesor Jarmil Pelikán (1928–2017). so 2018, 185-187.