(1)
Czyżewski, F. Lublin I Lubelszczyzna W działalności Naukowej I Organizacyjnej Doktora Mieczysława Buczyńskiego (2 XI 1936 - 25 XII 1992). so 2019, 21-28.