(1)
Kostecka-Sadowa, A. Wpływy Polskie W Mowie ludności ukraińskiej województwa Lwowskiego Na przykładzie słownictwa. so 2019, 73-82.