(1)
Michalska-Górecka, P. Wygasanie oboczności Leksykalnych Stryj ║ Stryk Oraz Wuj ║ Uj W Dobie średniopolskiej. so 2019, 83-95.