(1)
ŻURASZEK-RYŚ, I. POLSKIE HODONIMY UPAMIĘTNIAJĄCE I WOJNĘ ŚWIATOWĄ. so 1, 165-176.