(1)
PIHAN-KIJASOWA, A.; MOTYL, A. GŁÓWNE PROBLEMY NORMALIZACJI POLSZCZYZNY XVII WIEKU. so 1, 215-236.