(1)
SZAGUN, D. PROFESOR JERZY BRZEZIŃSKI (1934–2017). so 1, 277-279.