(1)
NÉMETH VÍTOVÁ, L. Budoucím čtenářům starých Novin. Výbor polonistických Textů Václava Buriana Z Let 1981–2014, Red. Jan Jeništa, Anna Militz, Olomouc: Vydavatelství Filozofické Fakulty Univerzity Palackého, 2017, Ss. 233. so 2020, 132-135.