(1)
WOŹNIAK-WRZESIŃSKA, E. HISTORYCY JĘZYKA WOBEC TERMINÓW – TERMINY WOBEC HISTORYKÓW JĘZYKA. GLOSA DO DYSKUSJI. so 1, 151-163.