(1)
Walczak, B. JUBILEUSZ 90-LECIA URODZIN PROFESORA JANUSZA SIATKOWSKIEGO. so 1, 7-9.