(1)
Jeszke, J. Problem Zaniku Niemieckich leksemów Na Obszarze Kaszubszczyzny środkowej. so 2022, 85-89.