(1)
Graf, M.; Łapa, R. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Języki Prawa – Prawa języka, Poznań, 21-22 Października 2022 Roku . so 2023, 177-181.