(1)
Labocha, J. Pragmatyczne Mechanizmy składni języka mówionego. so 2012, 139-145.