(1)
Lipowski, J. Paralele W Semikomunikacji użytkowników języków północnogermańskich I zachodniosłowiańskich. so 2012, 147-156.