(1)
Długosz, N. Słowotwórstwo Polskich I bułgarskich deminutywów Rzeczownikowych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, Ss. 264. so 2012, 219-221.