(1)
Modrzejewska, R. Sympozjum Językoznawcze Pt. Od Dawnej Do współczesnej Polszczyzny XXI Kolokwium Z Cyklu Synchroniczne I Diachroniczne Aspekty Badań Polszczyzny (Pobierowo, 9–11 Maja 2011 Roku). so 2012, 224-227.