(1)
Rutkiewicz-Hanczewska, M. Specyfika Nazewnictwa Pojezierza Wałeckiego Jako Konsekwencja dziejów Terenu. so 2014, 145-151.