(1)
Jocz, L. System samogłoskowy współczesnej Kaszubszczyzny północno-Zachodniej. so 2015, 39-63.