(1)
Lisowski, T. Delimitacyjno-Semantyczne wykładniki Graficzne Renesansowej Krytyki Tekstu W Nowym Testamencie (1551, 1552) W przekładzie Stanisława Murzynowskiego. so 2015, 111-120.