(1)
Osiewicz, M. Oboczność Ir || Er (≤*ir, Yr) W Księgach O Gospodarstwie (Kraków 1549, Helena Unglerowi). so 2015, 159-176.