(1)
Piotrowicz, A.; Witaszek-Samborska, M. Jak Poznaniacy Oceniają obecność germanizmów W Swojej Gwarze?. so 2015, 189-195.