(1)
Walczak, B. Janusz Siatkowski, Studia Nad słowiańsko-Niemieckimi Kontaktami językowymi, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, Ss. 503. so 2015, 242-244.