(1)
Zelenka, M. Roman Jakobson a počátky pražského lingvistického kroužku (ke kořenům strukturální Estetiky). so 2014, 7-33.