(1)
Kirschbaum, H. W wężowisku Intertekstualnym. Poetica Viperina Adama Mickiewicza. so 2014, 35-57.