(1)
Kardyni-Pelikánová, K. Władysław Stanisław Reymont I Czeskie Reymontiana (Szkic Do Portretu Z ułamków). so 2014, 121-144.