(1)
Czyżak, A. Między Wschodem a Zachodem – współczesne Wyprawy Nad Morze Czarne Odessa Transfer. Reportaże Znad Morza Czarnego, Red. K. Raabe I M. Sznajderman, Wołowiec 2009. so 2014, 177-184.