(1)
Pieniażek-Marković, K. Sabina Giergiel, Ocalić pamięcią. Praktyki pamięci I Zapominania We współczesnej Prozie postjugosłowiańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012, Ss. 276. so 2014, 195-197.