(1)
Trybuś, K. O „ariostycznej drodze” Sienkiewicza Marek Wedemann, Epos W guście Ariosta. O ariostyczności „Ogniem I mieczem” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, Ss. 248. so 2015, 213-216.