(1)
Všetička, F. Groteska Pavla Kohouta. so 2011, 77-80.